Breaking News

Bacaan Niat Zakat Fitrah di Bulan Ramadan untuk Istri dan Anak

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim. Pasalnya, zakat termasuk dari 5 rukun islam Satu di antaranya adalah zakat fitrah selama bulan Ramadhan.

Dikutip dari zakat.or.id, zakat fitrah adalah jenis zakat yang dikeluarkan selama bulan Ramadhan oleh individu merdeka dan mampu serta sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Masih dari laman yang sama, zakat fitrah tak boleh sembarangan dilakukan. Ada waktu yang diperbolehkan dan ada yang dilarang.

Zakat fitrah dianjurkan dilakukan selama bulan suci Ramadan sejak awal hingga akhir bulan. Waktu wajibnya, setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan. Dan afdhalnya, setelah melaksanakan shalat subuh pada akhir Ramadhan sampai sebelum mengerjakan shalat Idul Fitri.

Haram dilakukan zakat fitrah setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. 1. Membayar zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok (beras/gandum) atau uang seharga makanan pokok tersebut. 2. Takar makanan pokok tersebut sesuai besaran membayar zakat yakkni 1 sha' atau 2,5 kilogram.

3. Waktu membayar zakat fitrah boleh ditunaikan sejak awal bulan Ramadhan. Namun pada umumnya bisa dilakukan tiga hari menjelang hari raya Idul Fitri atau akhir Ramadhan. 4. Ketika menyerahkannya maka membaca niat membayar zakat fitrah.

Sebelum membayar zakat, baiknya umat Muslim melafalkan bacaan niat. Berikut bacaan niat zakat fitrah mulai dari diri sendiri, istri, anak, hingga seluruh anggota keluarga. ﻧَﻮَﻳْﺖُ أَﻥْ أُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﻧَﻔْسيْ ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Nawaytu an ukhrija zakaata al fitri ‘an nafsi fardhan lillahi ta’ala Artinya: “Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardhu karena Allah Ta’ala.” ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِﻋَﻦْ ﺯَﻭْﺟَﺘِﻲْ ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Nawaytu an ukhrija zakaata al fitri ‘an zaujati fardhan lillahi ta’ala Artinya: “Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku fardhu karena Allah Ta’ala.” ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﻭَﻟَﺪِﻱْ … ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Nawaytu an ukhrija zakaata al fitri ‘an waladi fardhan lillahi ta’ala Artinya: “Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki lakiku (sebutkan nama), fardhu karena Allah Ta’ala.” ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِﻋَﻦْ ﺑِﻨْﺘِﻲْ … ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Nawaytu an ukhrija zakaata al fitri ‘an binti fardhan lillahi ta’ala Artinya: “Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku (sebutkan nama), fardhu karena Allah Ta’ala.” ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَنِّيْ ﻭَﻋَﻦْ ﺟَﻤِﻴْﻊِ ﻣَﺎ ﻳَﻠْﺰَﻣُنِيْ ﻧَﻔَﻘَﺎﺗُﻬُﻢْ ﺷَﺮْﻋًﺎ ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Nawaytu an ukhrija zakaata al fitri anni wa an jami’i ma yalzimuniy nafaqatuhum syar’an fardhan lillahi ta’ala Artinya: “Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku fardhu karena Allah Ta’ala.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *